Par ko klusē Azovskas protokoli?

Vladislavs Sorokins

Februārī es apmeklēju Latvijas Valsts arhīvu meklējot dokumentus par Latvijas Žurnālistu savienības darbību un atklāju interesantu faktu par Žurnālistu savienības darbību Ligitas Azovskas laikā.

Bijušā LŽS priekšsēdētāja Ligita Azovska joprojām slēp organizācijas arhīvu

Kopš 1987. gada, kad pie varas LŽS nāca Ligita Azovska un Leonards Pāvils, žurnālistu savienība nesniedza Valists Arhīvā ne vienu kongresa un valdes sēdes protokolu.

Acīmredzot, šie dokumenti, kas raksturo organizācijas darbību Azovskas laikā atrodas viņas rokās. Tas vēl palielina pamatu aizdomām, teiksim, par Azovkas iespējamo interešu konfliktu viņai piederošās un viņas vadītās SIA Reiterna nams. Pie tam, ka liecina Ainārs Dimants, L. Azovska nodeva viņam, kad viņš vadīja LŽS, dokumentus tikai pēc 2003. gada. Arī Juris Paiders atbildēja man, ka viņa rīcībā esot tikai dokumenti pēc 2003. gada.

Bet tas nav viss! 1987. gadā LŽS valde 1987. gadā sniedza Valsts arhīvam kongresu un valdes sēžu protokolus tikai līdz 1975. gadam. Kāds noslēpums varētu būt šajos Padomju Latvijas „žurnālistu maisiņos”? Vai ir iemesls kaunēties?

Un starp citu:

Latvijas Žurnālistu savienība ir Latvijas PSR žurnālistu savienības mantiniece.

Starp citu, vienu dokumentu var atrast Internetā:

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 129

Par Latvijas Žurnālistu savienību

Sakarā ar to, ka Latvijas PSR Žurnālistu savienības vietā ir izveidota patstāvīga sabiedriska organizācija — Latvijas Žurnālistu savienība, kā arī lai veicinātu tās turpmāko darbību, Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka:

1.1. Latvijas Žurnālistu savienība savu mērķu un uzdevumu realizēšanai var rīkot izstādes, koncertus, izsoles un loterijas, kā arī veikt ražošanas un tirdzniecisko darbību;

1.2. šī lēmuma 1.1. apakšpunktā minētā Latvijas Žurnālistu savienības darbība 1990. gadā tiek atbrīvota no visu veidu nodokļu maksājumiem.

2. Atļaut Latvijas Žurnālistu savienības valdei patstāvīgi noteikt savienības ienākumu un izdevumu tāmi, ka arī savienības un tās uzņēmumu darba samaksas un citu fondu veidošanas normatīvus.

3. Attiecināt uz Latvijas Žurnālistu savienību Latvijas PSR Ministru Padomes 1989. gada 21. februāra rīkojuma Nr. 46-r pielikumā rindā «Citi» noteiktos valūtas atskaitījumu normatīvus.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks I. BIŠERS

Latvijas Republikas valdības lietu ministrs K. LĪCIS

Rīgā 1990. gada 17. septembrī

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>