LŽS valdes rīkotās 28.06.2007. prāta vētras apkopojums par Žurnālistu savienības mērķiem un uzdevumiem

Žurnālistu savienības “pirmās stundas aktīvistu”

28. jūnija „prāta vētras” apkopojums

Uzsākot „prāta vētru”, dalībnieki – Jānis Domburs, Sergejs Kruks, Baiba Rulle, Dace Balode, Kārlis Streips, Rudīte Kalpiņa, Ingus Bērziņš, Dainis Kārkluvalks – tiek iepazīstināti ar jaunās valdes izstrādātajiem mērķiem un uzdevumiem: būt garantam uzticamai informācijai (ar to saprotot – norādīt uz atšķirībām starp maksas publikācijām un žurnālistikas materiāliem), aktīvi nodarboties ar ētikas jautājumu risināšanu un ar laiku kļūt par redzamu un uzticamu organizāciju.

Žurnālistu savienības mērķa publikas:

1. biedri, žurnālisti;

2. izdevēji, mediju profesionālās apvienības;

3. sabiedrība / mediju patērētāji;

4. politiķi;

5. sabiedrisko attiecību speciālisti, reklāmas speciālisti;

6. NVO, izglītības iestādes, pētnieki;

7. starptautiskā sabiedrība, starptautiskās žurnālistu asociācijas;

8. biznesa pārstāvji / uzņēmēji.

Žurnālistu savienības mērķi

žurnālisti

izdevēji

publika

uzklausīt

sadarbība likumdošanā

Ētikas padome, kas izskata sūdzības

aizstāvēt

profesionālo standartu noteikšana

mediju kritika

veidot korporatīvo viedokli

ētikas kodekss (daļēji)

garants uzticamai informācijai

preses klubs → kolektīvas tikšanās ar VIP

konkrēts apliecinājums sociāli atbildīgam biznesam

žurnālistikas un maksas materiālu identifikācija

izglītība

vidutājs attiecībās ar žurnālistiem

žurnālistikas nepolitizācija

profesionālā atzinība

lobēšana

redzama, autoritatīva institūcija

juridiskā palīdzība

ētikas principi

burziņi

Latvijas Žurnālistu savienības un SŽF biedra karte

pieredzes apmaiņas iespējas (LV + ārzemēs)

tematiskās kopas

reģionālās nodaļas

stipendijas (mūža + mērķa)

žurnālistu autoritātes celšana

profesionālā prese

telpas, kur pulcēties

„Prāta vētras” dalībnieku atziņas un ierosinājumi Žurnālistu savienības darbībai:

Atrast līdzsvaru starp izvirzītajiem mērķiem un pieejamiem līdzekļiem, resursiem, tādēļ formulēt cilvēku un finansiālos resursus.

Noteikt prioritātes gan finanšu jomā, gan arī savienības tiešās darbības jomā.

Savienībai ir jādefinē finansējuma modelis. Atbildot uz jautājumiem: kas veido finansējumu?; vai finansējums ir pietiekams?; kur iegūt papildu finansējumu?

Sastādīt darbības programmu ar prioritāšu sarakstu, kurā būtu atsauces uz to, cik maksā noteiktās aktivitātes un cik savienība ir spējīga maksāt, tādējādi sabalansējot vēlamo un iespējamo.

Nodalīt organizatoriskās lietas un funkcijas no „smadzeniskajiem” uzdevumiem.

Viens no galvenajiem, ja ne pats galvenais, uzdevums savienībai ir žurnālistu tiesību aizstāvēšana.

Panākt žurnālistu un publikas uzticamību, savienību pozicionējot kā organizāciju, kura aktīvi aizstāv savu biedru tiesības.

Aizstāvēt žurnālistu sociālās un ekonomiskās tiesības, tādējādi veicinot žurnālistikas izaugsmi Latvijā.

Veikt žurnālistu elektronisku anketēšanu par lietām, kādas tie vēlētos redzēt savienībā, respektīvi, par savienības galvenajiem mērķiem, uzdevumiem un funkcijām.

Veikt auditu par Latvijas žurnālistu statusu un funkcijām, kas atspoguļotu žurnālistu profesionālos mērķus un uzdevumus.

Atrast kopsaucēju, kas ir profesionāls žurnālists, jo gan laikraksts „Diena”, gan arī LTV u.c. darbā bieži vien pieņem neprofesionālus cilvēkus, kā arī Latvijas Universitāte nesagatavo žurnālistus, bet gan komunikācijas zinātnes speciālistus.

Definēt žurnālistikas profesionālos standartus – pat ne definēt, bet gan radīt, kā arī radīt spēcīgu un darboties spējīgu žurnālistu ētikas kodeksu un ētikas standartus.

Apsvērt iespēju šajā ziņā sadarboties ar izdevējiem, tādējādi pārņemot Vācijas pieredzi.

Veikt pētījumu, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un Vidzemes Augstskolu par žurnālistikas ētikas standartu problēmām Latvijā.

Censties paaugstināt žurnālista profesijas kvalitāti.

Organizēt dažādus seminārus, kursus savienības biedriem, kā arī topošajiem žurnālistiem.

Lai paaugstinātu savienības prestižu un atpazīstamību, nepieciešama sabiedrisko attiecību kampaņa.

Pamatīgāk jāizstrādā savienības statūti, kā arī biedru uzņemšanas shēma.

Aicināt sponsorus vai arī piesaistīt valsti, lai veidotu mūža un citas stipendijas.

Steidzami risināt telpu jautājumu.

Izveidot mājas lapu, lai ikviens interesents varētu iepazīties ar LŽS mērķiem, uzdevumiem un galvenajām funkcijām.

Priekšdarbi līdz kongresam:

  • jāizveido mājas lapa;
  • definēt pašreizējās iespējas;
  • izstrādāt rezolūcijas, kuras „likt priekšā” kongresa dalībniekiem;
  • apsvērt starptautisku vieslektoru piesaisti.

Ielādēt dokumentu .doc formatā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>