LŽS 25.06.2007 vēstule VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”

Rīgā, 2007. gada 25. jūnijā

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 2/4 telpu nomas līgumu

Ņemot vērā, ka 1997. gada 22. maija nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 2/4 Reiterna (jeb Žurnālistu) nama telpu nomas līguma Nr. 291 starp Latvijas Žurnālistu savienību un jūsu sabiedrību termiņš ir beidzies š.g. 21. maijā un tajā pašā datumā ir beidzies šo telpu apakšnomas līgums starp LŽS un SIA “Reiterna nams”, kā arī to, ka jūsu sabiedrība nepiedāvāja pagarināt minēto nomas līgumu ilgtermiņā, Latvijas Žurnālistu savienības valde š.g. 31. maijā pieņēma lēmumu vēlreiz uzrunāt jūsu sabiedrību ar lūgumu pagarināt šo līgumu ilgtermiņā, ievērojot arī citu mediju nozares profesionālo apvienību, kā Latvijas Preses izdevēju asociācijas, interesi par telpu nomu šajā namā, un vienlaikus norādīt, ka nevaram uzņemties rēķinus par telpu faktisko lietošanas laiku uzreiz pēc š.g. 21. maija, jo Latvijas Žurnālistu savienība minētās telpas faktiski nelieto jau kopš š.g. aprīļa un LŽS kustamās mantas tajās nav, neskaitot dažus padomju ražojuma galdus.

Uzskatām, ka minētie rēķini jāuzņemas SIA “Reiterna nams”, par ko esam to informējuši, un kura minētās telpas faktiski lieto arī pēc š.g. 21. maija, kad, cita starpā, Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta jaunā Latvijas Žurnālistu savienības valde, ko ievēlēja savienības kongress š.g. 29. martā.

Tikai pēc 21. maija iepriekšējā savienības vadība, kas iepriekš ar iesniegumu Uzņēmumu reģistrā apzināti kavēja minēto reģistrāciju, sāka nodot lietas jaunajai valdei, ieskaitot saraksti ar jūsu sabiedrību, un šo procesu sola noslēgt tikai šonedēļ. Līdz ar to jaunā savienības vadība faktiski tikai tagad sāk pilnvērtīgi funkcionēt. Lūdzam ņemt vērā izklāstītos apstākļus, panākot abām pusēm vispieņemamāko risinājumu. No savas puses visnotaļ atbalstīsim jūsu sabiedrības centienus, lai Mārstaļu ielas 2/4 telpas atbrīvotu SIA “Reiterna nams”.

Patiesā cieņā,

Ainārs Dimants

Latvijas Žurnālistu savienības

valdes priekšsēdētājs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>