LŽS 24.08.2007. vēstule Ligitai Azovskai

Ligitai AzovskaiReiterna nams

bijušajai Latvijas Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētājai,

SIA „Reiterna nams” valdes priekšsēdētājai

Mārstaļu ielā 2, LV-1050 Rīga

Cienījamā Azovskas kundze,

atgādinu, ka Latvijas Žurnālistu savienība (LŽS) joprojām nav saņēmusi nekādu atbildi uz savu 06.07.2007. vēstuli SIA „Reiterna nams” (paziņojums par saņemšanu datēts ar 26.07.2007.), ko Jūsu atvaļinājuma dēļ adresējām SIA „Reiterna nams” valdes loceklim Kasparam Klapkalnam, kurš parasti parakstās SIA „Reiterna nams” valdes vārdā. Šajā vēstulē LŽS prasīja nekavējoties atdot atpakaļ mums Jūsu vadības laikā SIA „Reiterna nams” nodoto stacionārā telefona numuru 7211433, jo šis numurs gadu gadiem ir LŽS izplatītais kontakttālruņa numurs – uz organizācijas veidlapas, visās aktuālajās telefona grāmatās, līdz pat 2008. gadam ieskaitot, u.c. Kā zināms, šim nolūkam ir nepieciešams tikai sastādīt kopīgu SIA „Reiterna nams” un LŽS vēstuli ar minēto saturu, tad SIA „Lattelecom” ir gatavs pārslēgt šo numuru uz LŽS telpām.

Tāpat atkārtoti lūdzu nekavējoties nodot Latvijas Žurnālistu savienībai Jūsu rīcībā esošo savienības biedru reģistru elektroniskā formā (biedru datu bāzi), biedru kartotēku (ko lietu nodošanas un pieņemšanas laikā 27.06.2007. nejauši uzgāju Jūsu skapī) un arī Revīzijas komisijas locekļa Arvīda Brieža ziņojumu LŽS 29.03.2007. kongresam. Diemžēl ir atklājies, ka Jūsu nodotajā biedru sarakstā nav visu LŽS biedru, toties tajā ir 11 tukši numuri, vismaz seši mirušie, divi biedri figurē divreiz, taču ir astoņi dubultnumuri. Līdz ar to jāsecina, ka LŽS iepriekšējā valde Jūsu vadībā ir nolaidīgi veikusi tai statūtos uzlikto pienākumu vest savienības biedru reģistru.

Vienlaikus informēju, ka 09.08.2007. esam saņēmuši a/s MFS BOOKKEEPING veikto Jūsu nodoto LŽS dokumentu audita ziņojumu. Tajā ir secināts, ka Jūsu vadības laikā slēgtais LŽS telpu apakšnomas līgums ar Jūsu SIA „Reiterna nams” savienībai ir radījis morālus un materiālus zaudējumus – ņemot vērā, ka LŽS ir kavējusi maksājumus, izīrējusi telpas apakšnomā par cenu, kas neiekļauj sevī nekādu peļņas procentu, turklāt uz audita brīdi apakšnomnieks Jūsu vadībā ir palicis parādā LŽS vairāk nekā 12 tūkstošus latu, kā rezultātā ēkas Mārstaļu ielā 2 īpašnieks VAS „Valsts nekustamie īpašumi” vairs nevēlas pagarināt telpu nomas līgumu ar LŽS; šo LŽS nesaimniecisko darījumu ar SIA „Reiterna nams” ēkas īpašnieks var traktēt kā apzinātu izvairīšanos neievērot LŽS nomas līguma punktu par dalīšanos iespējamā peļņā. Aicinu Jūs nekavējoties iesniegt LŽS valdei rakstisku skaidrojumu par minēto audita secinājumu.

Tāpat atkārtoti aicinu Jūs sniegt informāciju par LŽS personāllietu atrašanās vietu un darbinieku skaitu un nodot minētās lietas.

Ar cieņu,

Ainārs Dimants

Latvijas Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētājs

24.08.2007.

mob. 29333750

LŽS pagaidu biroja adrese:

Ģertrūdes iela 123 LV-1009 Rīga

Comments are closed.