LŽS 03.08.2007 vēstule Ligitai Azovskai

Ligitai Azovskai

SIA „Reiterna nams” valdes priekšsēdētājai

Mārstaļu ielā 2, LV-1050 Rīga

Cienījamā Azovskas kundze,

Latvijas Žurnālistu savienības (LŽS) noslēgtā nomas līguma ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” termiņš beidzās 2007. gada 21. maijā. SIA „Reiterna nams” izmantotās telpas joprojām nav nodevis un tās tiek izmantotas, kaut arī LŽS atkārtoti ir aicinājusi SIA „Reiterna nams” to izdarīt, pēdējo reizi – ar Jums adresētu mūsu 22.07.2007. ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par izsniegšanu.

Pamatojoties uz 2000. gada 1. janvārī noslēgto telpu apakšnomas līgumu, SIA „Reiterna nams” izmanto telpas namīpašumā Rīgā, Mārstaļu iela 2/4. Noslēgtā apakšnomas līguma 4.3. punkts paredz, ka SIA „Reiterna nams” atbrīvo telpas ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc līguma termiņa beigām. Šāda telpu atbrīvošana nav atkarīga no jebkādiem nomnieka vai telpu īpašnieka paziņojumiem vai pieprasījumiem. SIA „Reiterna nams” telpas bija jāatbrīvo patstāvīgi.

Ar šo paziņojam, ka SIA „Reiterna nams”, nenododot savlaicīgi telpas, ir pārkāpusi 2000. gada 1. janvārī noslēgtā nomas līguma 4.3. punktu. Lai novērstu radušos pārkāpumu, 2007. gada 10. augustā pl. 10.00 veiksim īpašuma pieņemšanu un piedāvājam Jums labprātīgi atbrīvot telpas un nodot tās ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Gadījumā, ja SIA „Reiterna nams” jebkādu iemeslu dēļ telpas nenodos augstāk minētajā laikā, būsim spiesti telpas atbrīvot piespiedu kārtā un piedzīt zaudējumus no SIA „Reiterna nams”.

Izdevumi par telpu lietošanu, soda sankcijas par telpu neatbrīvošanu noteiktajos termiņos, kā arī VAS „Valsts nekustamie īpašumi” piestādītās sankcijas un maksas tiks aprēķinātas un piestādītas pēc pilnīgas telpu nodošanas.

Ar cieņu,

 

Ainārs Dimants

Latvijas Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētājs

03.08.2007.

 

mob. 29333750

 

LŽS pagaidu biroja adrese:

Ģertrūdes iela 123 LV-1009 Rīga


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>