Latvijas Republikas Ministru kabinetam, Valsts nekustamo īpašumu aģentūrai

Latvijas Žurnālistu savienības valdes atklāta vēstule

Lai pilnvērtīgi īstenotu savu profesionālo un sabiedrisko lomu, Latvijas Žurnālistu savienība kā pirmā Latvijas neatkarības laika Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības un Latvijas Preses biedrības tiesību un saistību pārņēmēja pēdējā kongresā 29. martā ir sākusi atdzīvināt un atjaunināt savu darbību.

Savienība piedzīvo atdzimšanu – to rāda neredzēti plašā profesionālā diskusija, kas ir sākusies, jaunu biedru pieplūdums un līdzšinējo sarosīšanās. Nākamais svarīgākais posms šajā ceļā būs savienības ārkārtas kongress šoruden ar starptautiska līmeņa ekspertu piedalīšanos par profesionālās ētikas standartu noteikšanu un ētikas kodeksa uzraudzības sistēmas izveidošanu.

Spēcīga žurnālistu profesionālā apvienība, kas organizē un uztur profesionālo pašregulāciju un paškontroli, ir neatņemama žurnālistikas kvalitāti nodrošinošās infrastruktūras sastāvdaļa. Tā nodarbojas ar profesionālā diskursa, it īpaši arī ar profesionālās izglītības un profesionālās preses, attīstīšanu pašiem žurnālistiem un citiem mediju darbiniekiem. Tas ir sabiedriski nozīmīgs uzdevums, kur neviens un nekas nevar aizstāt žurnālistu profesionālo organizāciju.

Šādos apstākļos kongresa dalībniekus satrauc, ka 22. maijā beidzas uz desmit gadiem noslēgtais Latvijas Žurnālistu savienības telpu nomas līgums ar Valsts nekustamo īpašumu aģentūru. Sarakstē un sarunās ar aģentūru ir saņemta atbilde, ka līgums pagarināts netiks, Žurnālistu savienībai telpas jāatstāj, un viss. Jānorāda, ka vēsturiskais Reiterna nams Vecrīgā, Mārstaļu ielā 2 ir Žurnālistu savienības statūtos noteiktā savienības valdes atrašanās vieta.

Lai gan nams ir Valsts nekustamo īpašumu aģentūras bilancē, astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā tas tika restaurēts ar izšķirošu toreizējās Žurnālistu savienības atbalstu, par ko aizvien liecina plāksne pie nama durvīm – Žurnālistu nams. Turklāt pašreizējā Žurnālistu savienība ir arī toreizējās turpinātāja.

Ceturtajai varai, kas ir viens no demokrātijas balstiem, ir svarīga vieta, kur sanākt kopā. Tādēļ Latvijas Žurnālistu savienības kongress ir vienbalsīgi uzdevis jaunajai valdei vērsties pie Ministru kabineta, lai saņemtu atbalstu Reiterna nama nomas līguma turpināšanai uz līdzšinējiem noteikumiem. Atkārtoti, šoreiz ar atklātu vēstuli, aicinām Valsts nekustamo īpašumu aģentūru pagarināt nomas līgumu uz visu namu vai vismaz tā daļu – ar telpu Žurnālistu savienības birojam.

Jaunā Žurnālistu savienības valde garantē, ka organizācijas atrašanās Reiterna namā būs brīva no aizdomu ēnas par iespējamiem interešu konfliktiem. Tādas aizdomas diemžēl ir radījis apakšnomas līgums ar SIA Reiterna nams, kur 50% daļu pieder līdzšinējai savienības valdes priekšsēdētājai, kuru kongress valdē vairs neievēlēja.

Latvijas Žurnālistu savienības kongresa vārdā

Ainārs Dimants,

Latvijas Žurnālistu savienības valdes priekšsēdētājs


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>