Atklāta vēstule Latvijas Žurnālistu savienības valdei

Mēs, Latvijas Žurnālistu savienības pilntiesīgi biedri, ar neizpratni uzlūkojam ieilgušo stagnāciju savā profesionālajā apvienībā un arodbiedrībā. Žurnālistu savienība ne tikai pārstāv mūsu profesiju gan iekšzemē, gan ārzemēs – tā ir arī profesijas situācijas spogulis mūsu valstī.

Diemžēl šis spogulis Latvijā nerāda augstus, brīvprātīgi pieņemtus un kopīgus žurnālistu profesionālos standartus. Vēl vairāk – ar savu bezdarbību un tikai šķietamo esamību Žurnālistu savienība pati kļūst par apdraudējumu preses brīvībai un žurnālistu profesionālajām, ekonomiskajām un sociālajām interesēm. Bet tieši to aizstāvēšana ir Žurnālistu savienības kā žurnālistikas kvalitātes nodrošināšanā neaizstājamas nacionāla mēroga institūcijas jēga un statūtos nepārprotami noteiktais darbības mērķis.

Ne profesionālā ētika, ne žurnālistu darba un profesionālās tiesības, ne vārda brīvība un redakcionālā autonomija – neviens no šiem latviešu (vārda visplašākajā nozīmē) žurnālistikas kultūrai un sabiedrībai būtiskākajiem un aktuālākajiem jautājumiem joprojām nav Latvijas Žurnālistu savienības darba kārtībā. Organizācija pat nereaģē uz mediju vidē būtiskiem notikumiem, piemēram, filmas „Putina sistēma” izņemšanu no LTV programmas un Latvijas Televīzijas ģenerāldirektora izraudzīšanās procesu.

Nav arī īsti izprotams, kāpēc valde, ko ievēlēja jau pagājušā gada 25. oktobrī, četru mēnešu laikā nav papildinājusi vienīgo savienības komunikācijas saiti – mājas lapu www.zurnalistusavieniba.lv ar jaunu, aktuālu informāciju. Mājas lapā vēl šodien nav rodams nedz 2. janvārī Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotās valdes sastāvs, nedz jaunā juridiskā adrese, nedz informācija par iestāšanos un biedru maksām.

Ja pašas Žurnālistu savienības darbībā netiek nodrošināta caurskatāmība un atgriezeniskā saite, tas ir tiešs trieciens ne tikai esošo un potenciālo biedru interesēm, bet visas žurnālistu profesijas ticamībai, pašcieņai un prestižam.

Tā kā jaunievēlētās valdes pirmās simts – “saudzēšanas” dienas ir pagājušas, mēs sagaidām no Latvijas Žurnālistu savienības valdes atbildīgu un aktīvu rīcību savu biedru interesēs un lūdzam sniegt informāciju par tuvākas un tālākas nākotnes mērķiem, darbības plāniem, iecerēm un priekšlikumiem.

Latvijas Žurnālistu savienības biedri: Ainārs Dimants, Jānis Rozenbergs, Vladislavs Sorokins, Anda Rožukalne, Sergejs Kruks, Inga Muižniece, Kārlis Streips, Sanita Upleja-Jegermane, Arnis Krauze, Ivars Āboliņš, Rita Ruduša, Dainis Kārkluvalks, Ilze Šulmane, Džeina Tamuļeviča, Dita Arāja, Rudīte Kalpiņa, Ieva Beitika, Aidis Tomsons, Baiba Rulle, Inga Gorbunova, Līga Menģelsone, Juris Šleiers, Arta Ģiga

Latvijas medijos strādājošie žurnālisti: Gunta Sloga, Sanita Jemberga, Didzis Melbiksis, Mārtiņš Šmits, Zaiga Grīnberga, Zane Peneze, Anita Brauna, Dīvs Reiznieks, Anda Pastare, Ansis Pūpols, Ilze Jaunalksne, Odita Krenberga

2008. gada 7. martā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>