„MFS Bookkeeping” ziņojums par LŽS grāmatvedības dokumentu pārbaudi par laika periodu līdz 2007. gada 1. jūlijam

Ņemt vērām, ka personāla dokumenti jāglabā uzņēmumā 75 gadus, īpaši uzmanību pievēršam faktam, ka pārbaudes laikā neiegumvām nekādu informāciju par personāla dokumentiem (darbinieku iesniegumi, kadru kustības pārskati, darba un/vai uzņēmuma līgumi, darba laika uzskaites tabeles u.c.)

Ielādēt dokumentu .pdf formatā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>