Sabiedrisko mediju loma. NRTP likumprojekts par elektroniskiem medijiem

NRTP ir izstrādājusi jaunu projektu par elektroniskajiem medijiem, kuram viņi tagad aicina iesniegt priekšlikumus.

Pamanījām, ka likumprojekta pieņemšanas gadījumā

1. Sabiedriskie mediji tiek pārtaisīti par valsts akciju sabiedrībām

2. LTV un LR valdi turpmāk ieceļ NRTP

Tas ir tikai darba projekts, taču pielikumā ir arī jurista atzinums. Protams galarezultāts ir atkarīgs no ieinteresēto pušu aktivitātēm. Dokumentus pārsūtīja Aidis Tomsons.

Elektronisko mediju likumprojekts 10.04.2008

Mg. jur. Ieva Višķere “Sabiedrisko raidorganizāciju tiesiskais statuss”

Priekšlikumu tabula Audiovizuālo mediju pakalpojumu un radio (Elektronisko mediju) likumprojektam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>