Šo informācijas resursu www.presesbriviba.info uztur 2008. gada 7. marta „Atklātās vēstules Latvijas Žurnālistu savienības valdei” autori un atbalstītāji. Mūsu pozīcija izteikta šajā dokumentā un mūsu loks ir atvērts jauniem domubiedriem.

„Ja pašas Žurnālistu savienības darbībā netiek nodrošināta caurskatāmība un atgriezeniskā saite, tas ir tiešs trieciens ne tikai esošo un potenciālo biedru interesēm, bet visas žurnālistu profesijas ticamībai, pašcieņai un prestižam.” Un atkārtosim, ka ne profesionālā ētika, ne žurnālistu darba un profesionālās tiesības, ne vārda brīvība un redakcionālā autonomija – neviens no šiem latviešu (vārda visplašākajā nozīmē) žurnālistikas kultūrai un sabiedrībai būtiskākajiem un aktuālākajiem jautājumiem joprojām nav Latvijas Žurnālistu savienības darba kārtībā. Tomēr:

Ir vārds – saukts „Tomēr”,

To pieminat,

Kad visus jau nomāktus

Domājat.

Mums vārds ir „Tomēr”,

To pieminat,

Kad visu jau nomāktu

Domājat.

Mums vārds ir „Tomēr”,

To pieminat,

Kad visus jau beigtus

Cerēsat.

Jūsu www.presesbriviba.info